címer 2

Ezúton hívom fel a tisztelt bajnai és epöli ingatlantulajdonosok figyelmét a parlagfû elleni védekezési kötelezettségükre, mely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényen alapul. 

A jogszabály 17. § (4) bekezdése szerint:

„A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 

 Ez azt jelenti, hogy a termelők és a földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni a földterületükön a károsító gyomnövények ellen, többek között a parlagfű ellen is.

A környezete és saját érdekében felszólítom, hogy a tulajdonában lévő, ill. használatába tartozó kertek, szántók, udvarok és egyéb parlagfű megtelepedésére alkalmas területeket a parlagfűtől mentesítse kézi gyomlálással, kaszálással, és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással. 

Ha a földhasználó a védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a földhasználó költségére  belterületek vonatkozásában a jegyző, míg külterületek vonatkozásában a területileg illetékes Földhivatal közérdekű védekezést rendelhet el.

A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

Aki a fenti védekezést határidőre nem hajtja végre, bírsággal sújthatja az eljáró hatóság.

Kérem a fent leírtak szíves tudomásul vételét és a törvényben foglaltak betartását! 


Bajna, Epöl 2020. 06. 11.

Elődné Lukács Erzsébet jegyző


 

Pályázatok

infoblokk page

Elektronikus ügyek

onkor
Go to top