Menü

uj_magyarorszag.jpg

2010.04.22. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április

               22-én tartott rendkívüli ülésén.

 

Jelen vannak:         Muszela Imre                      polgármester

                                    Kovács Gábor                   alpolgármester

                                   Csenki Mihály                     képviselő

                                   ifj. Csenki Mihály               képviselő

                                   Villányi Imre                        képviselő

                                   Wencz Péter                       képviselő

                                   Mike Hajnalka                     jegyző

 

Távol lévő képviselő: Muszela Szabolcs

                                        Tácsik Attila

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívása a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései alapján, telefonon történt. A sürgősséget az indokolja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal néhány pályázat esetén képviselő-testületi hozzájáruló nyilatkozatot kér, melynek pótlására rövid a határIdő és a következő soros ülés dátuma már későn van a hiánypótlás határIdőben történő teljesítésére.

Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet a képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal elfogad.

 

N a p i r e n d


1.) képviselő-testületi hozzájárulás civil szervezetek által benyújtott pályázatok

     támogatásáról.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA


1.) Napirend: képviselő-testületi hozzájárulás civil szervezetek által benyújtott

                        pályázatok támogatásáról.

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy már több alkalommal is említette, hogy községünkből 3 civil szervezet nyújtott be pályázatot a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader program keretében még 2009. novemberében. A Falufejlesztési Közalapítvány a tájház belső felújítására, az Epöli Polgárőr Egyesület eszközbeszerzésekre, a Faluközösségi Egyesület pedig a Búzavirág Népdalkör részére új népviseleti ruhára és mobil színpad készítésére adott be pályázatot. A pályázatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal befogadta. A civil szervezetek pályázatához szükséges volt önkormányzati támogató nyilatkozat, melyet polgármesterként meg is adott minden pályázathoz. A pályázatok befogadása után újabb hiánypótlási felhívás érkezett, mely szerint a polgármesterek támogató nyilatkozatához szükséges a képviselő-testületek ez irányú felhatalmazása. Fentiek alapján tehát kéri a képviselő-testületet, hogy adjon támogató nyilatkozatot a civil szervezetek által benyújtott pályázatok támogatásához és felhatalmazást annak aláírására.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            21/2010.(IV.22.) Ökt. határozat

            képviselő-testületi hozzájárulás civil szervezetek által benyújtott

            pályázatok támogatásáról.

 

A:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            támogatja a Falufejlesztési Közalapítványnak a

            Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader program keretében

a tájház belső felújítására benyújtott pályázatát.

            Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos

            támogató nyilatkozat és egyéb más nyilatkozatok

            megtételére. Ezzel együtt a pályázattal kapcsolatos

            eddigi nyilatkozatát is jóváhagyja.

 

B:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            támogatja az Epöli Polgárőr Egyesületnek a

            Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader program keretében

eszközbeszerzésre benyújtott pályázatát.

            Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos

            támogató nyilatkozat és egyéb más nyilatkozatok

            megtételére. Ezzel együtt a pályázattal kapcsolatos

            eddigi nyilatkozatát is jóváhagyja.

 

C:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            támogatja a Faluközösségi Egyesületnek a

            Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader program keretében

eszközbeszerzésre benyújtott pályázatát.

            Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos

            támogató nyilatkozat és egyéb más nyilatkozatok

            megtételére. Ezzel együtt a pályázattal kapcsolatos

            eddigi nyilatkozatát is jóváhagyja.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

 

            Muszela Imre                                                                     Mike Hajnalka

            polgármester                                                                         jegyző

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 18 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]