INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.


 Az Óvoda bemutatása

Neve:                                                    Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda

Címe:                                                   2526 Epöl, Hősök tere 1.

Fenntartója:                                        Epöl Község Önkormányzata

Az Óvoda vezetője:                           hirdetés alatt

Óvónők:                                              Hajdúk Attiláné, Fodor Tirza

Gondozónő:                                       Lázár Jánosné

Gyermekétkeztetés:                          Bokros Gáborné


Alapítás éve:                                      1962

Férőhelyeinek száma:                     40 fő

Az óvoda nyitvatartási ideje:          hétfőtől-péntekig: 7-16 óráig

Az Epöli Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda  a község egyik legszebb részén a Hősök terén a központban   található. Az óvoda épülete régi, többször felújított épület, az iskola, és a római katolikus templom szomszédságában, szép környezetben helyezkedik el.

Óvodánk  2 csoportos, 40 férőhelyes óvoda,. Az óvoda fennállása óta mindössze 6 nevelési évben volt két csoportos(1964-1967;1988-1991) a többi nevelési évben a gyermeklétszám csak egy vegyes csoport szervezését tette lehetővé.

A csoportszobák száma 2, melyeknek  méretei megfelelőek, egy nagyobb melyben a foglalkozások, nevelés folyik, és egy kisebb, mely tornaszobaként funkciónál.

Az óvoda udvara csodálatos környezetével az óvodánk büszkesége! A homokozó, az esztétikus árnyékolóval  fajátékok-mászókák a virágok, a füves terület ideális helyszín a játékra, a mindennapos tevékenységekre. A napirendet úgy alakítjuk, hogy minden nap minél több Időt tölthessenek a  gyermekek a levegőn. Folyamatosan szépítjük, újítgatjuk az óvodai csoportszobákat és az óvoda környezetét.

Intézményünkben egy fő óvodavezető, egy fő gondozónő, és egy fő Pedagógiai főiskolás Óvodapedagógus szakos hallgató végzi  az óvodai nevelőmunkát

Óvodánkban 1999 óta dolgozunk a helyi nevelési program szerint. Nevelési programunk megírásakor figyelembe vettük azt a tényt, hogy magatartási zavar, szociális éretlenség miatt egyre több gyermek marad vissza az óvodában. Fejlesztési programunk célja, hogy Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltak teljesítésével egyidejőleg gondoskodjon a hátrányos helyzetű, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő óvodás gyerekek speciális szükségleteivel. Pedagógiai programunkban kiemelt feladatként szerepel a gyenge részképességő gyerekekkel való egyéni foglalkozást. A beszédfejlődésben elmaradottakkal heti egy órába logopédus foglalkozik.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére. Évente újítjuk eszközkészletünket mozgásfejlesztő eszközökkel, és képességfejlesztő játékokkal. A tárgyi feltételek megteremtése jórészt pályázaton nyert anyagi forrásokból, és a jótékonysági rendezvények bevételéből valósulnak meg.

Szeretnénk, ha a gyerekek derűsen, boldogan tölthetnék mindennapjaikat az óvodában – sok élménnyel, tapasztalattal,  a játékos foglakozásokon keresztül jól felkészülten kerülnének az iskolába. Fontosnak tartjuk a család – óvoda jó együttműködését.


 


 

Pályázatok

infoblokk page

Elektronikus ügyek

onkor

Magyar Falu Program

Go to top