Az intézmény bemutatása

Általános iskolánk az állam fenntartott intézmény. Az epöli székhelyű intézmény a lehetőségekhez mérten felszerelt, új és egyedi épületben, jelenleg hat (1-2., 3-4. osztályok összevontan, 5., 6., 7., 8. osztályok önállóan) tanulócsoporttal és egy napközis csoporttal részben osztott általános iskolaként működik, eme Komárom-Esztergom megyei településen, Tatabánya-Esztergom és Budapest vonzáskörzetében. A körzetesítések miatt 16 évig a községben nem volt iskolai oktatás. 1986. szeptember elsejétől a bajnai ÁMK tagiskolájaként, majd 1989. január 1-től önálló intézményként működött, majd 2006. július elsejétől társulás révén Bajna-Epöl-Nagysáp oktatási intézményeinek összevonásával, a Gróf Széchenyi István Kistérségi Közös Fenntartású Általános Iskola székhely iskolájaként működtünk, 2013. január 1-től pedig az állam vette át az iskola működtetését.
Az iskola épülete a hozzátartozó udvarral a község közepén, családi házas környezetben, a községi óvoda és egy játszótér közelében helyezkedik el. Az udvar viszonylag tágas, 1998-ban fásítással, parkosítással esztétikusabbá, hangulatosabbá alakítottuk.
Az eredeti iskolaépület 1929-ben épült, majd a 90-es évek elején egy új épületrésszel bővítették. Érdekes, egyedi építészeti megoldással, az iskola épülete a község egyik legszebb épületévé vált. A bővítésnek köszönhetően iskolánk négy osztályteremmel, egy kisméretű teremmel, ebédlővel, tálalókonyhával, tanári szobával és szertárhelyiséggel rendelkezik. A fiúk és lányok részére elkülönítve 2-2 WC, meleg-hideg vizes mosdó, tusoló áll rendelkezésre. A tantermek világosak, tágasak, korszerű világítással rendelkeznek. Az iskola központi fűtését gázkazánok biztosítják.
Az épület a rendszeres karbantartásnak, a megfelelő takarításnak köszönhetően tiszta, barátságos képet nyújt.
Az iskola szertárában, illetve a tantermek zárható szekrényeiben kerültek elhelyezésre az oktatási eszközök. Ebből a szempontból iskolánk közepesen felszereltnek mondható.
Családias környezetben, ideális osztálylétszámok keretében lehetőségünk nyílik a differenciálásra, felzárkóztatásra illetve a tehetséggondozásra.
Ennek köszönhető, hogy néhány éves önálló működésünk ideje alatt a továbbtanulási mutatók kedvezőek. A nevelőtestület szakos ellátottság szempontjából 77  %-os, vita- és döntésképes, fiatal-középkorú csoport. Szakos és személyes érdeklődés szempontjából szerencsésen tarka a kép. Energikus tantestületünk gazdag szabadidős-tevékenységet és a szakkörök széles választékát tárja a tanulók elé. A nyugodt falusi környezet előnyeit kihasználva, a természet közelében a természetet megismerni akaró, szerető és óvó tanulók nevelésére helyezünk hangsúlyt.
A nemzetiségi oktatás keretében tanulóink lehetőséget kapnak arra, hogy már első osztálytól magasabb óraszámban sajátítsák el a német nyelvet és kultúrát.
Nevelőtestületünk összetétele és szakirányú végzettsége:

Bula Péterné: tanítói végzettséggel is rendelkező magyar szakos tanár
Bula Barbara: német szakos általános iskolai tanár, diákönkormányzatot segítő pedagógus
Csenki Jolán: tanítói végzettséggel is rendelkező német szakos középiskolai tanár, orosz szakos tanári végzettsége is van, iskolai könyvtáros
Csenki Mihályné: tanítói végzettséggel is rendelkező nevelőtanár, tantervfejlesztő menedzser
Harangos Zsuzsanna: matematika-magyar szakos tanár
Muszela Szabolcs: tanítói végzettséggel is rendelkező magyar szakos tanár, hitoktató, középfokú számítógép-kezelői és rendszergazdai ismeretekkel, közalkalmazotti képviselő,
gyermekvédelmi felelős
Nagyné Zhorela Mária: tanító, néptánc továbbképzést végzett
Tiboriné Kardos Éva: intézményvezető-helyettes, biológia-kémia szakos tanár, Közoktatás vezetői végzettség

Az iskola a jelenlegi helyzetben (alacsony tanulólétszám, zömében helyben lakó pedagógusok) tesz azért, hogy szoros kapcsolatot és személyes kontaktust alakítson ki a szülői házzal.
Feladatunknak tekintjük a szociálisan hátrányos helyzető gyerekek életesélyeinek javítását.
A szülők körében végzett kérdőíves felmérésünkből kiderült, hogy tanulóink szülei elégedettek intézményünk személyi és tárgyi feltételeivel, az oktatás színvonalával, a szakkörök választékával. Különösen fontosnak tartották mindannyian, hogy gyermekeik továbbtanulása érdekében nagy gondot fordítsunk a tanulók nyelvi és számítógépes oktatására.    Szociális háttérvizsgálatunkból kiderült, hogy ezen feladatokhoz szükséges feltételek megteremtését az iskolai oktatástól várják, mivel szűkös anyagi helyzetük ezt nem teszi lehetővé. Községünk távol helyezkedik el a nagyobb ipari településektől, így a munkalehetőségek száma minimális, a szülők iskolai képzettsége alacsony, sokszor elemi szinten van. Több gyerek olyan családból származik, ahol csak az egyik szülő aktív kereső, így az iskoláztatáshoz szükséges tárgyi feltételeket csak a tankönyv és füzet erejéig képesek fedezni. Az általuk elmulasztott lehetőségeket, szeretnék gyermeküknek az oktatás által megadni.
Tanulóink közül kimagaslóan jó anyagi körülmények között senki sem él, többségükre az átlagos életszínvonal a jellemző, viszont azok a gyerekek, akik ezt nem érik el halmozottan hátrányos helyzetűek. Ezért nagy a felelősségünk abban, hogy felismerjük tanulóinkban a tehetséget, segítsük őket elindítani egy olyan úton, ahol nehéz életkörülményeiket nem reprodukálják.
Szolgáltatásaink

Napközi otthon, tanulószoba.
 Lehetőséget biztosítunk napközis foglalkozások igénybevételére olyan gyerekeknek is, akik nem étkeznek intézményünkben. A napközi otthonos foglakozásokon minden osztályból képviseltetik magukat a diákok, ezért a nevelői munka (pl.: tanulmányi előmenetel ellenőrzése és segítése) különös felkészültséget kíván a nevelőtől. Napközis tanulóink között vannak hátrányos helyzetőek is, a velük való törődés kiemelt pedagógiai munkát igényel.

Sajátos neveléső tanulók
Felkészítésüket integráltan oldottuk meg, illetve rehabilitációs órában külön csoportban foglalkozik velük egy óraadó gyógypedagógus.

Gyermekvédelem
A gyermekvédelmi munka egy rendszeres feladatot jelent intézményünkben. Családias jellegünkből adódóan szinte minden változást érzékelünk, ami tanulóinkkal, vagy családjukban történik. Diákjaink tudják, hogy bizalommal fordulhatnak hozzánk kisebb-nagyobb problémáikkal, megpróbálunk megoldást találni azokra. Gyermekvédelmi munkánkban nagy segítséget nyújt a Gyermek- és Családsegítő Szolgálat két munkatársa, akikkel heti rendszerességgel cseréljük ki információinkat. Ez a kapcsolat „nyugalmasabb” időszakokban is működik. 

Diákönkormányzat
Diákönkormányzatunk fő irányvonala tanulóink környezetvédelmi nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés.

Könyvtár
Iskolai könyvtárunk jelenleg közel 2000 dokumentummal rendelkezik, melyben az audiovizuális dokumentumok is szép számmal megtalálhatók. Könyvállományunk nagy részét teszik ki a könyvtári állományba vásárolt tankönyvek, melyek használatával a tankönyvvásárlás anyagi gondjain is nagymértékben enyhítünk.

Szakkörök
Működő szakkörök : - angol, sportkör, kézműves

Az egészség és testi nevelés
Célunk megvalósítása érdekében minden alsós osztályban heti három tanórában tartunk testnevelés órákat, valamint válaszható módon sportköri foglalkozásokon, napközis foglalkozásokon a mindennapos testedzés követelményének kívánunk eleget tenni.
 3-4. osztályos tanulóink támogatással vehetik igénybe a csolnoki uszodába heti rendszerességgel megszervezett úszásoktatást.

Tehetségek és hátrányos helyzetű gyermekekkel való törődés, esélyegyenlőség
Felzárkóztató és rehabilitációs órák szervezése a törvényi előírásnak megfelelően, a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának megszervezése.
A tehetséges tanulók versenyekre való felkészítése, pályáztatása. 

Hagyományos rendezvényeink:
            Nyárbúcsúztató családi sportdélután
            Széchenyi-nap
            Idősek-napja
            Ki mit tud?
            Mikulás délután
            Karácsonyi műsor
            Farsangi bál
            Anyák napja
            Jótékonysági előadás
            Nemzeti ünnepeink
            Színházlátogatások, tanulmányi kirándulások
            Évnyitó-évzáró-ballagás

 

Az iskola beiskolázási körzete: Epöl községben élő általános iskoláskorú tanköteles gyerekek. Mivel az intézmény tanterem és tanári kapacitása lehetővé teszi, szívesen fogadnánk tanulókat a szomszédos községekből is.

Az intézmény vezetője:                                            Kovács Géza

Intézményvezető-helyettes (Epöl telephely):      Tiboriné Kardos Éva

Az iskola hivatalos neve:                                         Gróf Széchenyi István Általános Iskola Epöl

Az iskola OM azonosító kódja:                                200787

Az iskola telephely:                                                    Epöl Község

Az iskola postacíme:                                                2526. Epöl, Hősök tere 5.
                                                                                       telefon/fax: 33/448-633
                                                                                       e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
                                                                                        www.epolialtalanosiskola.5mp.eu

 

 

 {vsig}verysimple/iskola{/vsig}

Gróf Széchenyi István Általános iskola

payday loans online direct lenders

 

Pályázatok

infoblokk page

Elektronikus ügyek

onkor
Go to top