Az intézmény bemutatása

  Általános iskolánk az állam által fenntartott intézmény. Az epöli telephely a lehetőségekhez mérten felszerelt, új és egyedi épületben, jelenleg egy alsós összevont osztállyal (1-3., 2-4. évfolyamos tanulók csoportbontásával) és egy napközis csoporttal működik, eme Komárom-Esztergom megyei településen, Tatabánya-Esztergom és Budapest vonzáskörzetében. A körzetesítések miatt 16 évig a községben nem volt iskolai oktatás. 1986. szeptember elsejétől a bajnai ÁMK tagiskolájaként, majd 1989. január 1-től önálló intézményként működött.
   2006. július elsejétől társulás révén Bajna-Epöl-Nagysáp oktatási intézményeinek összevonásával, a Gróf Széchenyi István Kistérségi Közös Fenntartású Általános Iskola székhely iskolájaként működtünk, 2013. január elsejétől pedig az állam vette át az iskola működtetését.
   2016. szeptember elsejétől fenntartónk döntése következtében a felső tagozatos oktatás megszűnt, tanulóink a Bajnai Simor János Általános Iskolában folytatják tovább felső tagozatos tanulmányaikat, illetve intézményünk is a Bajnai Simor János Általános Iskola telephelye lett.
   Az iskola épülete a hozzátartozó udvarral a község közepén, családi házas környezetben, a községi óvoda és egy játszótér közelében helyezkedik el. Az udvar viszonylag tágas, 1998-ban fásítással, parkosítással esztétikusabbá, hangulatosabbá alakítottuk.
   Az eredeti iskolaépület 1929-ben épült, majd a 90-es évek elején egy új épületrésszel bővítették. Érdekes, egyedi építészeti megoldással, az iskola épülete a község egyik legszebb épületévé vált.

    A bővítésnek köszönhetően iskolánk négy osztályteremmel, egy kisméretű teremmel, ebédlővel, tálalókonyhával, tanári szobával és szertárhelyiséggel rendelkezik. A fiúk és lányok részére elkülönítve 2-2 WC, meleg-hideg vizes mosdó, tusoló áll rendelkezésre. A tantermek világosak, tágasak, korszerű világítással rendelkeznek. Az iskola központi fűtését gázkazánok biztosítják.

   Az épület a rendszeres karbantartásnak, a megfelelő takarításnak köszönhetően tiszta, barátságos képet nyújt. Nagy gondossággal figyelünk oda a tantermek és folyosók dekorálására, hogy az intézménybe belépő gyerekeknek és felnőtteknek az otthonosságot és családiasságot sugalljuk.

   Az iskola szertárában, illetve a tantermek zárható szekrényeiben kerültek elhelyezésre az oktatási eszközök. Ebből a szempontból iskolánk az alsó tagozatos oktatáshoz jól felszereltnek mondható. Korábbi pályázatainknak köszönhetően két tantermünk interaktív táblával felszerelt, melyet kollégáink rendszeresen használnak a színvonalas oktatás érdekében.
   Családias környezetben, ideális osztálylétszámok keretében lehetőségünk nyílik a differenciálásra, felzárkóztatásra illetve a tehetséggondozásra.
   Energikus tantestületünk nagy hangsúlyt fektet minden tanévben a szabadidős-tevékenységek megtervezésére, megszervezésére. Így minden tanévben úszásoktatásra, rendszeres színházlátogatásra visszük tanulóinkat. Évente legalább háromszor szervezett buszos kirándulás keretében Magyarország egy-egy szép tájára látogatunk. Szeretnénk, ha a kezünk közül kikerülő diákok nemcsak az iskolai környezetben, hanem más környezetben is otthonosan, tájékozottan mozognának.
   A nyugodt falusi környezet előnyeit kihasználva, a természet közelében a természetet megismerni akaró, szerető és óvó tanulók nevelésére helyezünk hangsúlyt.
   A nemzetiségi oktatás keretében tanulóink lehetőséget kapnak arra, hogy már első osztálytól magasabb óraszámban sajátítsák el a német nyelvet és kultúrát.
   Az iskola a jelenlegi helyzetben (alacsony tanulólétszám) tesz azért, hogy szoros kapcsolatot és személyes kontaktust alakítson ki a szülői házzal.

 

Szolgáltatásaink

Napközis foglalkozások
Minden nap 16 óráig tartanak. A tanulók a pedagógusok irányításával, segítségével elkészítik a házi feladatukat. Írásbeli lecke biztos, hogy nem vagy csak minimális marad otthonra. Így a munkából hazatérő szülő maga eldöntheti, hogy gyakorol-e még egy kicsit gyermekével, vagy játszanak, vagy csak egy jót beszélgetnek.
Lehetőséget biztosítunk napközis foglalkozások igénybevételére olyan gyerekeknek is, akik nem étkeznek intézményünkben.

Sajátos nevelésű tanulók
Felkészítésüket integráltan oldjuk meg, illetve rehabilitációs órában külön foglalkozik velük óraadó gyógypedagógus.

Gyermekvédelem
A gyermekvédelmi munka egy rendszeres feladatot jelent intézményünkben. Családias jellegünkből adódóan szinte minden változást érzékelünk, ami tanulóinkkal, vagy családjukban történik. Diákjaink tudják, hogy bizalommal fordulhatnak hozzánk kisebb-nagyobb problémáikkal, megpróbálunk megoldást találni azokra. Gyermekvédelmi munkánkban nagy segítséget nyújt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, akivel rendszeresen cseréljük ki információinkat.

Diákönkormányzat
Diákönkormányzatunk fő irányvonala tanulóink környezetvédelmi nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés.

Könyvtár
Iskolai könyvtárunk közel 2000 dokumentummal rendelkezik, melyben az audiovizuális dokumentumok is szép számmal megtalálhatók. Könyvállományunk nagy részét teszik ki a könyvtári állományba vásárolt tankönyvek, melyeket tanulóink egész évben használnak.

Az egészség és testi nevelés
Minden osztályban heti öt tanórában tartunk testnevelés órákat, a napközis foglalkozásokon a mindennapos testedzés követelményének kívánunk eleget tenni.
Úszásoktatást szervezünk tanulóinknak a csolnoki uszodába.
Táncoktatás a Kolibri tánccsoport keretében.

Tehetségek és hátrányos helyzetű gyermekekkel való törődés, esélyegyenlőség
Felzárkóztató és rehabilitációs órák szervezése a törvényi előírásnak megfelelően, a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának megszervezése.
A tehetséges tanulók versenyekre való felkészítése, pályáztatása.

Iskolán kívüli programjaink:
- Évente legalább 5 alkalommal színházlátogatás a tatabányai Jászai Mari Színházba
- Évente legalább három kirándulás Magyarország egy-egy tájegységére (Nemzeti parkok,
épített természeti értékek, stb.)

Hagyományos rendezvényeink:
Idősek-napja
Mikulás délután
Karácsonyi műsor
Farsangi bál
Anyák napja
Nemzeti ünnepeink
Színházlátogatások
Tanulmányi kirándulások
Évnyitó-évzáró


Az iskola beiskolázási körzete: Epöl községben élő általános iskoláskorú tanköteles gyerekek. Mivel az intézmény tanterem és tanári kapacitása lehetővé teszi, szívesen fogadnánk tanulókat a szomszédos községekből is.
Az intézmény vezetője: Kovács Géza
Intézményvezető-helyettes (Epöl telephely): Dinnyés-Kardos Éva

Az iskola hivatalos neve: Bajnai Simor János Általános Iskola Telephelye
Az iskola OM azonosító kódja: 200787
Az iskola telephely: Epöl község

Az iskola postacíme: 2526. Epöl, Hősök tere 5.
Telefon/fax: 33/448-633; 06-20/376-0788
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


 

Pályázatok

infoblokk page

Elektronikus ügyek

onkor

Magyar Falu Program

Go to top