címer 2

Ezúton hívom fel a tisztelt bajnai és epöli ingatlantulajdonosok figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségükre, mely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényen alapul. 

A jogszabály 17. § (4) bekezdése szerint:

„A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 

 Ez azt jelenti, hogy a termelők és a földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni a földterületükön a károsító gyomnövények ellen, többek között a parlagfű ellen is.

 

A környezete és saját érdekében felszólítom, hogy a tulajdonában lévő, ill. használatába tartozó kertek, szántók, udvarok és egyéb parlagfű megtelepedésére alkalmas területeket a parlagfűtől mentesítse kézi gyomlálással, kaszálással, és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással. 

Ha a földhasználó a védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a földhasználó költségére  belterületek vonatkozásában a jegyző, míg külterületek vonatkozásában a területileg illetékes Földhivatal közérdekű védekezést rendelhet el.


A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

Aki a fenti védekezést nem hajtja végre, bírsággal sújthatja az eljáró hatóság.

A BÍRSÁG -A TERÜLET NAGYSÁGÁTÓL ÉS ELHELYEZKEDÉSÉTŐL FÜGGŐEN –

15.000.-Ft.-tól 5.000.000.-Ft.-ig TERJEDHET!

 

Kérem a fent leírtak szíves tudomásul vételét és a törvényben foglaltak betartását!

Elődné Lukács Erzsébet jegyző


 

Farkas István főépítész fogadóórát tart minden páratlan héten kedden 13.30-16.00 óra között Bajnán, a Polgármesteri Hivatalban.


 

A FOGÁSZATI RENDELÉSI IDŐ ÁPRILIS 25-TŐL ÁTMENETILEG MEGVÁLTOZIK!

HÉTFŐ:   8-10-ig csak sürgősségi ellátás

KEDD:    16-18-ig

SZERDA:   nincs rendelés

CSÖTÖRTÖK:   16-18-ig

PÉNTEK:   8-10-ig csak sürgősségi ellátás

TEL: 06 33 447-170


 

Kedves Páciensek!

Május 1-től megyénkben is elindul az új ügyeleti rendszer, ezzel kapcsolatban néhány fontos információt szeretnék megosztani Önökkel.

Pályázatok

infoblokk page

Elektronikus ügyek

onkor

Magyar Falu Program

Go to top